Diensten

Familie

Wij adviseren onze cliënten over het opmaken en aanpassen van een samenlevingsovereenkomst, huwelijkse voorwaarden, testamenten, schenkingsakten, voogdijregeling etcetera.

samenlevingsovereenkomst

De juridische positie van samenwoners wijkt af van de juridische positie van gehuwden. Met een samenlevingsovereenkomst kunnen vrijwel alle verschillen wordt opgelost, maar niet alles. Een samenlevingsovereenkomst is daarnaast nodig voor het zijn van fiscaal partner en kan uw partner bescherming bieden in geval van overlijden.

Huwelijkse voorwaarden

Binnen een huwelijk is alles automatisch van u samen. Als u bepaalde bezittingen en schulden toch apart wilt houden, heeft u huwelijkse voorwaarden nodig.

Testament

Wie erft van u? Wie mag absoluut niet van u erven?
Wie regelt uw zaken? Heeft u geen testament, dan bepaalt het wettelijk erfrecht wie de erfgenamen zijn en voor welk deel.
Heeft u andere wensen voor uw nabestaanden? U heeft een testament nodig.

Legalisatie

Een legalisatie is een collegiale dienst en houdt in dat wij uw identiteit vaststellen end at u uw handtekening plaatst in aanwezigheid van de notaris. Hierdoor kan er achteraf geen onenigheid bestaan over de echtheid van uw handtekening.

U kunt voor een legalisatie contact met ons opnemen en een afspraak maken. Wilt u bij uw bezoek de volgende zaken meenemen:
het betreffende document;
geldig legitimatiebewijs.

Wij brengen alleen kosten in rekening voor het legaliseren van handtekeningen op documenten die niet op ons kantoor zijn opgesteld.